Zakres działalności

Generalne Wykonawstwo

 Wiedza i doświadczenie w koordynacji procesem inwestycyjnym
Działamy jako kompetentny i kompleksowy realizator inwestycji. Naszym celem jest spełnienie indywidualnych potrzeb klientów poprzez wykonanie kontraktu w ustalonym czasie i budżecie. Cel ten osiągamy poprzez kontrolowanie i koordynację inwestycji na każdym jej etapie. Bierzemy odpowiedzialność za takie parametry jak: koszty, terminy, harmonogram. W sprawny sposób zarządzamy zespołem podwykonawców i dostawców. Zapewniamy monitorowanie i raportowanie postępu i jakości robót. Wykorzystujemy swoją wiedzę i doświadczenie do optymalnych i alternatywnych rozwiązań projektowych oraz wykazujemy elastyczną postawę wobec konieczności wprowadzania niezbędnych zmian dla dobra użytkownika. W ramach zleconych prac pełnimy nadzór autorski na budowie, przygotowujemy obiekt do odbioru końcowego i oferujemy serwis gwarancyjny.

Projektowanie

 Kompleksowa dokumentacja techniczna jest fundamentem każdej inwestycji

Świadczymy usługi projektowania wielobranżowego obiektów mieszkaniowych wielorodzinnych i użyteczności publicznej. Oferujemy kompleksowe i kompletne opracowanie dokumentacji technicznej dla konkretnego zadania inwestycyjnego na wszystkich stadiach; od koncepcji do pozwolenia na budowę. Współpracując z architektami i specjalistami instalatorami wykonujemy opracowania dokumentacji w zakresie:

 • Inwentaryzacja
 • koncepcja architektoniczna i funkcjonalna
 • zagospodarowanie terenu
 • wizualizacja 3D
 • projekty budowlane i wykonawcze
 • konstrukcja
 • instalacje; sanitarne, elektryczne, wodno- kanalizacyjne, wentylacyjne
 • architektura wnętrz
 • dokumentacja powykonawcza

„Zaprojektuj i Wybuduj”

 Spójność działań inwestora, projektanta i wykonawcy gwarantuje satysfakcję użytkowników

Z naszego wieloletniego doświadczenia zarówno w branży budowlanej i projektowej, wynika, iż formuła „Z i W” jest najbardziej optymalnym rozwiązaniem dla współpracy pomiędzy inwestorem, biurem projektowym oraz wykonawcą. Jesteśmy przekonani, że dopiero wspólny wysiłek tych trzech podmiotów może zaowocować wymiernym efektem. W tym systemie inwestycja ma największe szanse realizacji na wysokim poziomie, spełniając wymagania inwestora i użytkownika. Możliwość objęcia jednym zamówieniem i postępowaniem prac projektowych i budowlanych prowadzi do uproszczenia wielu skomplikowanych procedur. Wszelkie dokumenty formalno- prawne typu: Program Funkcjonalno- Użytkowy, Warunki Kontraktu, Dokumentacja Techniczna, Pozwolenia i Uzgodnienia oraz inne, zostają przygotowane przez wspólnie działający zespół fachowców. Takie podejście zmniejsza ryzyko błędów i umożliwia zastosowanie najkorzystniejszych rozwiązań. Spójność działań inwestora, projektanta i wykonawcy owocuje integralnością oczekiwań, rozwiązań projektowych i procesu budowlanego co ma kluczowe znaczenie dla wysokiej jakości efektu końcowego.

Finansowanie

 Wiemy, jak uzyskać dotację finansową na wymarzoną inwestycję

Z naszego wieloletniego doświadczenia zarówno w branży budowlanej i projektowej, wynika, iż formuła „Z i W” jest najbardziej optymalnym rozwiązaniem dla współpracy pomiędzy inwestorem, biurem projektowym oraz wykonawcą. Jesteśmy przekonani, że dopiero wspólny wysiłek tych trzech podmiotów może zaowocować wymiernym efektem. W tym systemie inwestycja ma największe szanse realizacji na wysokim poziomie, spełniając wymagania inwestora i użytkownika. Możliwość objęcia jednym zamówienie.

Posiadamy wieloletnie doświadczenie w pozyskiwaniu środków unijnych z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie/ Urzędu Marszałkowskiego na inwestycje w sektorze publicznym dla przedsięwzięć termomodernizacyjnych. Umożliwiamy realizację projektów w zakresie remontów, przebudów, rozbudów i modernizacji szpitali, szkół, urzędów, kotłowni osiedlowych i innych podmiotów użyteczności publicznej, które nie są zdolne do samodzielnego finansowania inwestycji. Nasi specjaliści pomagają w uzyskiwaniu środków w ramach dotacji z Unii Europejskiej.

Świadczymy kompleksowe doradztwo i wsparcie, w ramach którego oferujemy:

 • Przygotowanie, opracowanie i złożenie wniosku
 • Nadzór nad wnioskiem po jego złożeniu w NFOŚiGW/UM
 • Aktualizacja Harmonogramu rzeczowo – finansowego
 • Rozliczanie częściowe i końcowe dofinansowania
 • Przygotowywanie miesięcznych i półrocznych sprawozdań z realizacji
 • Monitorowanie wdrażania projektu i raportowanie efektów realizacji
 • Obliczanie wielkości zużycia energii odnawialnej
 • Obliczanie rocznej wielkości emisji gazów cieplarnianych
 • Wykonywanie raportów z osiągniętych redukcji emisji gazów

PRZYKŁADOWE REALIZACJE:

 • WZW„JANTAR” w Juracie, Kompleksowa Termomodernizacja, wartość inwestycji: 11 MLN, kwota dofinansowania: 7 MLN
 • Szpital Wojskowy ZOZ w Helu, Ochrona powietrza przed zanieczyszczeniem poprzez zapobieganie i ograniczenie emisji zanieczyszczeń oraz oszczędzanie energii. wartość inwestycji: 3 MLN, kwota dofinansowania: 900 tys.
 • Szpital MSWiA w Koszalinie, Kompleksowa Termomodernizacja, wartość inwestycji: 5 MLN, kwota dofinansowania: 4 MLN
 • Szpital Specjalistyczny MSWiA w Kańsku, Kompleksowa Termomodernizacja,  wartość inwestycji: 4 MLN, kwota dofinansowania: 3 MLN
 • Specjalistyczny Zespół Gruźlicy i Chorób Płuc w Koszalinie, wartość inwestycji: ? MLN, kwota dofinansowania: 3,5 MLN
 • Zespół Szkół Kształcenia Rolniczego w Boninie, Kompleksowa Termomodernizacja, wartość inwestycji: 3,7 MLN, kwota dofinansowania: 3,6 MLN

Eksploatacja

Firma West-Bud świadczy usługi w zakresie eksploatacji kotłowni gazowych w formie „outsourcingu”. Usługi te zwykle poprzedzona jest termomodernizacją kotłowni i urządzeń grzewczych c.o. Usługa eksploatacji jest prowadzeniem całokształtu spraw związanych z użytkowaniem kotłowni, to jest;

 • Obsługa pieców c.o. i urządzeń towarzyszących połączonych w układzie technologicznym (m.inn.; sprężarki, pompy i wymienniki ciepła)
 • Bieżąca konserwacja
 • Serwis i dozór prowadzony przez osoby posiadające odpowiednie świadectwa kwalifikacyjne
 • Konserwacja i utrzymanie w należytym stanie technicznym urządzeń zapewniającym ich optymalnie sprawną, bezawaryjną i bezpieczną eksploatację
 • Remonty, naprawy oraz usuwanie ewentualnych awarii
 • Okresowe badania urządzeń