Oferta

Budownictwo medyczne

 • 14 500 m2 powierzchni zrealizowanych budynków medycznych
 • 90 mln PLN łącznej kwoty zrealizowanych inwestycji „pod klucz”

Od 2000 roku West-Bud współpracuje z Samodzielnym Publicznym Szpitalem Klinicznym Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie. Specjalizacja firmy to wykonawstwo:

 • zintegrowanych bloków operacyjnych (kardiochirurgia, chirurgia ogólna, chirurgia naczyniowa, chirurgia onkologiczna, chirurgia transplantacyjna)
 • oddziały intensywnego nadzoru
 • sale zabiegowe, poradnie przyszpitalne, izby przyjęć, oddziały łóżkowe
 • stacje dializ

W swoich realizacjach koordynujemy wiele specjalizacji: wentylacja mechaniczna, gazy medyczne, instalacje elektryczne i teletechniczne, wykończenie i wyposażenie w tym wyroby i urządzenia medyczne.

PRZYKŁADOWE REALIZACJE:

 • Kliniki: Kardiochirurgi, Anastezjologi, Chirurgi Ogólnej i Transplantacyjnej Nefrologii, Onkologii, Urologii, Położnictwa i Ginekologii, oraz inne.
 • Zakład Radiologii Zabiegowej
 • Pracownia Hemodynamiki
 • SOR dziecięcy, SOR dorosłych
 • Zagospodarowanie terenów szpitali (parkingi, podjazdy dla karetek)
 • Bank Tkanek (w formule „zaprojektuj i wybuduj”)

Termomodernizacja

 • 60 tysięcy m2 wykonanych dociepleń ścian i dachów
 • 120 tysięcy m3 łącznej kubatury modernizowanych budynków
 • 50 mln PLN wartości zrealizowanych inwestycji „pod klucz”

Termomodernizacja obejmuje zmiany zarówno w systemach ogrzewania, wentylacji jak i strukturze budynku oraz instalacjach doprowadzających ciepłą wodę. Parametry techniczne i ekonomiczne inwestycji określane są przez audyt energetyczny.

W ramach przedsięwzięć termomodernizacyjnych firma wykonuje między innymi:

 • Docieplenie ścian zewnętrznych, dachów, stropów, fundamentów
 • Wymiana okien i drzwi zewnętrznych
 • Wymiana instalacji C.O., gazowej, sanitarnej
 • Wymiana wentylacji mechanicznej i klimatyzacji
 • Wymiana instalacji oświetleniowej
 • Roboty budowlane, wykończeniowe, malarskie
 • Instalacja nowoczesnych kotłów i systemów fotowoltanicznych
 • Zmiana źródła pozyskiwanego ciepła

Celem termomodernizacji jest zaprojektowanie i wykonanie prac budowlanych dla:

 • Usprawnienie parametrów technicznych i użytkowych budynku
 • Wzrost wartości nieruchomości
 • Poprawa jakości estetycznej budynku oraz
 • Zmniejszenie rocznego zapotrzebowania na energię
 • Zmniejszenie rocznych strat energii i kosztów eksploatacyjnych
 • Wprowadzenia elementów zdalnego zarządzania energią (komputerowe sterowanie)

PRZYKŁADOWE REALIZACJE:

 • SPSK 2 PUM w Szczecinie
 • ZS CKR w Boninie
 • Szpital Gruźliczy w Koszalinie
 • SPZOZ w Lęborku
 • MSWiA w Koszalinie
 • WZW JANTAR w Juracie

Ciepłownictwo

 • 8 MW łącznej mocy grzewczej eksploatowanych kotłowni
 • 654 dam3 łącznej kubatury ogrzewanych budynków
 • 48 GJ roczna ilość sprzedawanego ciepła

Od 1995 roku West- Bud wybudował ze środków własnych nowoczesne systemy grzewcze, zaopatrując w ciepło liczne gospodarstwa domowe i instytucje publiczne. W ten sposób zdobyliśmy przodującą pozycję w tym sektorze gospodarki na rynku północno- zachodniej Polski. W naszych realizacjach produkcja ciepła jest wspomagana źródłami energii odnawialnej jak pompy ciepła i kolektory słoneczne, a środki na realizacje inwestycji pozyskiwane są z właściwych funduszy.

PRZYKŁADOWE REALIZACJE:

 • Gryfice, ul. Brzozowa 5
 • Trzebiatów, ul. Głęboka 3
 • Gryfice, ul. Wałowa 3
 • Gryfice, ul. A. Krajowej 27
 • Gryfice, ul. Cukrownicza 2
 • Węgorzyno, Oś. 40-Lecia 10