O nas

Historia

Firma West-Bud jest Przedsiębiorstwem Projektowo- Wykonawczo- Handlowym założonym w Koszalinie przez Iwonę i Zbigniewa Jachimowicz w 1989 roku. W tym czasie małżonkowie z powodzeniem wykorzystali sprzyjające okoliczności ekonomiczne regionu i rozwinęli biznes na rodzimym gruncie. Początkowo działalność firmy opierała się na projektowaniu, finansowaniu, budowie i eksploracji energooszczędnych systemów wytwarzania i dystrybucji ciepła dla potrzeb ogrzewania budynków i ciepłej wody użytkowej oraz usług w branży budowlanej na terenie województwa zachodniopomorskiego. Od 2000 roku firma poszerzyła swoją działalność o wyspecjalizowane usługi projektowe i wykonawczo- budowlane dla sektora medycznego.

Struktura

Iwona Jachimowicz, Zbigniew Jachimowicz oraz Justyna Mazur: właściciele, zarząd Spółki Jawnej West-Bud

Marcin Mazur: Pełnomocnik, Architekt, Koordynator branż ds inwestycji

Ewelina Wojciechowicz: Kierowniczka działu technicznego

Zminimalizowany system biurokracji pozwala na szeroką współpracę z branżowymi biurami projektowymi oraz firmami podwykonawczymi.

Strategia

Ideą naszej działalności jest kompleksowa obsługa klienta, wyznaczając sobie cele i realizując zadania dbamy o profesjonalizm, zapewniając najwyższy poziom jakości. Stawiamy na innowacyjność rozwiązań, klarowność taktyki oraz przyjazną atmosferę współpracy i stosunków międzyludzkich. Biznes, w naszym pojęciu, to sztuka uczciwego partnerstwa, etyki zawodowej i szacunku do pracy. Zdajemy sobie sprawę, że poprzez swoje działania czynnie kształtujemy otoczenie i mamy realny wpływ na przyszłe pokolenia. Dlatego ponad własne korzyści stawiamy sobie satysfakcję użytkowników, dobro ogółu i działanie zgodne z filozofią „zrównoważonego rozwoju”; promujemy racjonalne i oszczędne korzystanie z zasobów naturalnych i upowszechnianie technologii przyjaznych środowisku. Staramy się dzielić wiedzą i doświadczeniem ze współpracownikami, partnerami i klientami w dążeniu do innowacyjnych, skutecznych i optymalnych rozwiązań. Działając zgodnie z ideą „outsourcingu” zlecamy część wykonywanych zadań zewnętrznym firmom specjalizującym się w danej branży. Taka forma współpracy oparta na partnerstwie jest dla nas najbardziej efektywną strategią dzięki której firma wykorzystuje swoje zasoby na realizację podstawowej działalności co w konsekwencji przynosi przewagę konkurencyjną.

Nagrody

Diamenty Forbes 2017

II miejsce w kategorii firm o poziomie przychodów od 5 do 50 mln PLN w województwie zachodniopomorskim


Srebrny Denar

Nagroda Gospodarcza Roku 2004” w kategorii Przedsiębiorstw Mikro w Konkursie Koszalińskiej Izby Przemysłowo- Handlowej


Złoty Denar

Nagroda Gospodarcza Roku 2003” w kategorii przedsiębiorstw mikro w Konkursie Koszalińskiej Izby Przemysłowo- Handlowej