Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny nr 1 PUM

Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny nr 1 PUM

Szczecin, Ul. Unii Lubelskiej 1

2017- 2018
POWIERZCHNIA: 1 000 m2
WARTOŚĆ: 4,2 mln PLN
ZADANIE: Przebudowa i Rozbudowa Szpitalnego Centrum Urazowego SOR

  • Szpitalny Oddział Ratunkowy dla Dorosłych
  • Szpitalny Oddział Ratunkowy dla Dzieci
  • Centrum Leczenia Urazów Wielonarządowych- Oddział Intensywnej Terapii

Dodaj komentarz