Samodzielny Publiczny Specjalistyczny Zakład Opieki Zdrowotnej

Samodzielny Publiczny Specjalistyczny Zakład Opieki Zdrowotnej

Jurata. Ul. Wojska Polskiego

2009-2010
POWIERZCHNIA: 7 000 m2
WARTOŚĆ: 8,3 mln PLN
ZADANIE: Termomodernizacja Obiektów Ośrodka Wypoczynkowego